مدیریت ارتباطات مشتری (Parseh CRM)
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
 

مدیریت ارتباط با مشتری (vtiger CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری CRM یک سیستم با قابلیت های غنی شده فروش , بازرایابی , پشتیبانی مبتنی بروب است. 

یک سازمان، نیازمند یک شبکه اطلاعاتی می باشد تا بتواند با توجه به گزارشات و امکانات موجود به موقع اثر گزاری خویش را در فروش , بازرایابی , پشتیبانی افزایش داده و وسعت اختیار مشتری را بالا ببرد. امروزه با در اختیار داشتن سیستم های Customer relationship management  این امکان به وجود آمده که اطلاعات مشتری را ذخیره کرده و سپس پردازشهای دلخواه را بر روی اطلاعات انجام دهیم. نتایج حاصل از این پردازش میتواند در هدفمند کردن بازاریابی, بهبود چرخه فروش، بهینه سازی پشتیبانی و اصلاح محصولات در راستای نیاز بازار و ایجاد فرصتهای فروش موفق تر مفید واقع گردد.

شرکت پارسه با در نظر گرفتن نیاز امروزه سازمانها، موفق به بومی سازی محصول vtiger CRM گشته است .

vtiger CRM  از سه بخش اصلی ذیل تشکیل شده است :

·         فروش

·         بازاریابی

·         پشتیبانی