سیستم توزیع و فروش مویرگیinvan
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644

سیستم توزیع و فروش مویرگی این ون InVan

در رقابت تنگاتنگ امروزی و رشد سریع اقتصادی، صنایع به دنبال اتوماسیون فرآیندهای توزیع و فروششان هستند تا بتوانند زمان و هزینه عملیات را کاهش داده و بهره وری و مزایای رقابتی خود را افزایش دهند. 

InCube در این بخش، سیستم مدیریت توزیع و فروش مویرگی توانمندی با نام InVan را که فراتر از انتظارات شماست، معرفی می کند.  InVanمجموعه جامعی از راه حلهای فناوری اطلاعات را جهت مدیریت توزیع و فروش در اختیار می گذارد که در حین سادگی کاربری، کلیه انتظارات چرخه توزیع و فروش را شامل می گردد.

چرا اینکیوب ؟  

شرکت اینکیوب , یکی از بزرگ ترین ارائه دهنده گان راه حل های سخت افزاری و نرم افزاری در دنیا است و با گستردگی 64 نمایندگی در 24 کشور، نرم افزارهایی با کلاس جهانی را ارائه می دهد.   

همچنینInVan با استفاده از جزییات اطلاعات مشتریان، محصولات، مسیر ها، سفارشات فروش، پیگیری جمع آوری پرداخت ها بوسیله پرسنل توزیع و فروش مزایای سریع الوصولی را در جهت به حداقل رساندن هزینه های مدیریتی و محدود کردن خطاهای ثبت اطلاعات، فراهم می آورد. لازم به ذکر است کلیه این توانمندیها با استفاده از تکنولوژی کامپیوترهای دستی  (Hand Held)دست یافتنی است .

   

قابلیت های نرم افزار Invan در یک نگاه  (ادامه مطالب)

 

بازگشت سریع سرمایه: بازگشت  اصل سرمایه در کمتر از 6 ماه.

 

رهگیری به هنگام ماشین های توزیع و فروش

 
 

ویژگیها، امکانات و ابزارها  (ادامه مطالب)

 

هر کدام از ماشین های حمل مجهز به PDA  می باشند، و دفاتر مرکزی و نمایندگی ها می توانند با استفاده از LAN، اتصال سریال از 

    طریق Docks،Modem ، و یا GPRS  با ماشینهای توزیع و فروش در ارتباط باشند.

کسانی که به سیستم توزیع و فروش مویرگی این ون اعتماد دارند:                                                     

مشتریان سیستم توزیع و فروش مویرگی این ون InVan